Kalbynet logo 19

kalbynet

Riksvav.se

30 september 2020

Riksvav.se

Riksvav.se

Riksvävarna är en ideell förening som riktar sig till alla som är intresserade av vävning. Vi vill verka för att handvävningstraditionen bevaras och utvecklas. Riksvävarna består av 15 regioner och genom dem når vi ut över hela landet. Man blir medlem i en regional förening och därmed också i riksföreningen. Riksvävarna skapar kontakter mellan vävare i hela landet och även vävare från andra länder finner inspiration i föreningens alster.

Kalbynet har från början byggt upp en hemsida i Wordpress med en gemensam plattform för riksföreningens regioner. Denna plattform har sedan successivt utvecklats med evenemangskalender, dokumentarkiv för olika mötesprotokoll, administration av inbjudan till årsmöte och andra event. Genom behörighetsstyrning kan varje region ha sina egna sidor och administrera dem själva. Även bakomliggande knappar och val i editeringsläge har raderats bort eller kundanpassats för att förenkla för de som underhåller sidan.

Det senaste steget i digitaliseringen är att hela medlemsregistret nu finns tillgängligt och administreras från hemsidan.

Kalbynet har ett mycket gott samarbete med kunden och rekommenderar fler föreningar och organisationer att ta efter Riksvävarna. Förenkla administrationen, skapa struktur & ordning med allt på samma plattform och samtidigt säkerställa att genom behörighetsstyrning endast de som är behöriga har åtkomst.

KalbyNet AB

Södra Portgatan 28 B vån 2
Södra Portgatan 28 B, 283 50 Osby
0479-42120
service@kalbynet.se

Följ oss