Kalbynet logo 19

kalbynet

25 augusti 2022

pcSKOG.se

pcSKOG skogsbruksplaner i app och dator

pcSKOG har gjort programvaror för skogsbruksplaner i dryga 30 år. Deras affärsidé är att leverera färdiga produkter för skogsbruket med skogsbruksplanen i fokus. Det skall vara enkelt att lägga till och dela ur skogsbruksplanen. Därför följer pcSKOG alltid rådande standarder och verkar för ett fritt datautbyte mellan aktörer. pcSKOG följer med i utvecklingen av skogbruket och påverkar utformningen av skogsbruksplaner. De är kända för en hög service gentemot kunderna och brinner starkt för skog & natur, vilket även speglar sig i utvecklingen av den digitaliserade skogsbruksplaneringen.

Den nya hemsida är byggd i WordPress och abonnemangsdelen i WooCommerce. Såväl samlingssidan med samtliga abonnemang samt bokningssidor är byggda kundspecial för att ge en enhetlig och lättförståelig information om respektive abonnemang. Överskådliga tabeller och kompletterade val av licenser har byggts in. 

Kalbynet har löpande haft en god kommunikation med kunden i diskussionerna kring strategierna för att bygga upp en bra plattform för de olika abonnemangen av skogsbruksplaner.  En av Kalbynet’s styrkor är att vara ett konstruktivt bollplank i kundens digitala utveckling och marknadsföring

KalbyNet AB

Södra Portgatan 28 B vån 2
Södra Portgatan 28 B, 283 50 Osby
0479-42120
service@kalbynet.se

Följ oss